Opbrengst Jantje Beton

Opbrengst van Jantje Beton: 571,05 euro !!!
Dit betekend 285,52 voor de Oranjevereniging Middenmeer.
WAUW!! Wij gaan deze donatie gebruiken voor een geweldig feest en een vol programma met Koningsdag.

We willen iedereen namens de OVM bedanken voor de gulle donaties!!