Letter puzzeltocht

Maandag is het zover, Koningsdag 2020. Dit jaar een Koningsdag zonder georganiseerde evenementen in uw dorp. Maar de Oranjevereniging Middenmeer wil toch iets organiseren voor jong en oud in Middenmeer. De LETTERPUZZELTOCHT.

Vanaf maandagmorgen hangen bij 61 huizen 2 briefjes voor het raam, één met een letter of leesteken en één met een nummer. De bedoeling is dat je de letter of het leesteken
noteert in het vakje van het nummer wat erbij staat. Als je al de huizen hebt gevonden, deze bevinden zich binnen de bebouwde kom van heel Middenmeer en alles hebt genoteerd, dan krijg je een oplossing.
Hoe je deze letters bij elkaar haalt, lopend, fietsend, maakt niet uit. Als je natuurlijk maar wel de gepaste afstand houdt en niet dwars door de tuintjes loopt. Respect voor elkaar en voor de eigendommen van een ander.

Rabobank Clubkas Campagne

🧡 Rabobank Clubkas Campagne 🧡

Bent u lid van Rabobank kop van Noord-Holland? Dan valt er op 23 april een stemkaart met unieke code op de deurmat. Hiermee kunt u vanaf 23 april t/m 14 mei stemmen op uw favoriete clubs. Als lid mag u totaal vijf stemmen uitbrengen, waarbij maximaal 2 stemmen per club. Hoe meer stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe meer geld dit oplevert!

Stemt u ook op de Oranjevereniging Middenmeer? Alvast bedankt!

Straatversierwedstrijd

❤️🧡💛💚💙💜
Ook dit jaar organiseert de Oranjevereniging weer haar traditionele stratenversierwedstrijd. De voorgaande jaren was dit een groot succes en wij hopen dat jullie ons helpen om dit in 2019 weer te overtreffen! Het thema voor dit jaar luidt “geef Koningsdag extra kleur”! 
Wij hopen dat onze vak-jury weer veel versierde straten mag beoordelen. Voor de mooiste en origineelst versierde straten staan er een paar mooie prijzen in de tent klaar. Dus; sla jullie slag, ga helemaal los op alle kleuren en laat Middenmeer op 27 april het kleurrijkste dorp van Nederland zijn! 💙💚💛🧡💜❤️

Jantje Beton 2019

3 op de 10 kinderen speelt niet of slechts 1 keer p/w buiten. En steeds meer kinderen kunnen niet naar een club of vereniging. Spelen is belangrijk! De Oranjevereniging Middenmeer collecteert mee tijdens de Jantje Beton Collecte van 4 t/m 9 maart en spekt daarmee tegelijk de eigen clubkas. Wij zoeken nog collectanten. Wilt u een uurtje mee helpen door in uw eigen straat of wijk te collecteren ? Neem dan contact op via persoonlijk berichtje!! Alvast bedankt !!

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Middenmeer op woensdag 20 februari 2019. Aanvang 20.00 uur bij de Meerhoeve, Cultuurweg in Middenmeer.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring verslag vorige algemene ledenvergadering 17 januari 2018
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie, aftredend is mevr. D. Vogel
 8. Bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar zijn:
  Tanneke van Wieren, Jan-Piet Bosma, Nan Rotgans en Daniëlle van Vilsteren.
  Bestuur stelt als kandidaten voor; Edwin Kos en Carla Jansen.
  Overige kandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering
  bij de voorzitter, Jürgen de Wildt.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting