(Auto)puzzelrit

Neem contact op

(Let op: Op Koningsdag tot 17.00 digitaal inschrijven. Vanaf 17.00 is digitaal inschrijven niet meer mogelijk, uitsluitend in de tent!)

Doe mee aan de leukste en spannendste autopuzzelrit door Hollands Kroon. Georganiseerd door de OVM in samenwerking met de experts Margiet Koomen en Andre Blokker. Los jij de moeilijkste vragen binnen de tijd op?? Eindig voor een gezellige afsluiter in de tent op het veld en hoor of je gelukkige winnaar bent van die fantastische prijzen. Het regelement kunt u alvast op de website bekijken.

Prijs leden: € 4,- , niet leden € 6,-.
Haal uw startbewijs op in de feesttent aan de Brugstraat te Middenmeer.

Vul hieronder de gegevens in op het inschrijfformulier
(U verklaart hiermee dan de voorwaarden te hebben gelezen)

Door ondertekening van dit formulier verklaart de equipe:

Dat de equipe de organisatie van deze rit zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voortkomend uit het deelnemen aan deze rit.
Dat de equipe de organisatie niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade, die de equipe lijdt als gevolg van het deelnemen aan deze rit.
Dat de equipe evenzo de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van deze rit, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij deze personen niet voor enige schade als gevolg van het deelnemen aan de rit en voortkomend uit die rit aansprakelijk zal stellen.
Dat de equipe zich akkoord verklaart met de reglementen zoals die tijdens deze rit van kracht zijn en dat zij afziet van elk beroep op rechterlijke instanties die niet in deze reglementen zijn vermeld.
Dat het voertuig waarin (of waarop) aan de rit wordt deelgenomen, tenminste WA verzekerd is in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dat dit voertuig voldoet aan alle door de wet gestelde eisen.
Dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs.
Dat de equipe zich zal houden aan de verkeersregels.

naam bestuurder
adres
postcode en woonplaats
naam navigator
uw gewenste starttijd (eventueel een startnummer)

Uw naam (verplicht)

Naam Navigator

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres

Uw eventueel gewenste startnummer

Opmerkingen of vragen

Beantwoord deze vraag


LET OP! Mochten meerderen op dezelfde tijd willen starten dan is volgorde van binnen gekomen mail bepalend.

De starttijden:

Starttijd Startnummer Startnummer
18.01u 001 002
18.02u 003 004
18.03u 005 006
18.04u 007 008
18.05u 009 010
18.06u 011 012
18.07u 013 014
18.08u 015 016
18.09u 017 018
18.10u 019 020
18.11u 021 022
18.12u 023 024
18.13u 025 026
18.14u 027 028
18.15u 029 030
18.16u 031 032
18.17u 033 034
18.18u 035 036
18.19u 037 038
18.20u 039 040
18.21u 041 042
18.22u 043 044
18.23u 045 046
18.24u 047 048
18.25u 049 050
18.26u 051 052
18.27u 053 054
18.28u 055 056
18.29u 057 058
18.30u 059 060
18.31u 061 062
18.32u 063 064
18.33u 065 066
18.34u 067 068
18.35u 069 070
18.36u 071 072
18.37u 073 074
18.38u 075 076
18.39u 077 078

Deze sponsoren maken uw koningsdag mede mogelijk

ook sponsor worden ?