Het bestuur

Jürgen de Wildt
Voorzitter sinds 2015

Gertjan Sluijmers
Secretaris sinds 2018

Henriette de Caluwé
Penningmeester sinds 2015

Remko Postma
Algemeen bestuurslid sinds 2015
Aandachtsgebied: Bouwploeg

Edwin Kos
Algemeen bestuurslid sinds 2019

Kristian van Tienderen
Algemeen bestuurslid sinds 2019
Aandachtsgebied: Bouwploeg

Laura Witsmeer
Algemeen bestuurslid sinds 2019

Emilia Pilawa
Algemeen bestuurslid sinds 2022

Toby Muurling
Algemeen bestuurslid sinds 2022