Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Middenmeer op woensdag 20 februari 2019. Aanvang 20.00 uur bij de Meerhoeve, Cultuurweg in Middenmeer.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring verslag vorige algemene ledenvergadering 17 januari 2018
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie, aftredend is mevr. D. Vogel
 8. Bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar zijn:
  Tanneke van Wieren, Jan-Piet Bosma, Nan Rotgans en Daniëlle van Vilsteren.
  Bestuur stelt als kandidaten voor; Edwin Kos en Carla Jansen.
  Overige kandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering
  bij de voorzitter, Jürgen de Wildt.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting