Algemene jaarvergadering 2013

Iedereen wordt hierbij van harte uitnodigd op vrijdag 22 maart 2013 om 20.00u in Wendy’s Detrabar,
Brugstraat 15, 1775 BC Middenmeer voor de algemene jaarvergadering van de Oranjevereniging Middenmeer.